Často kladené otázky

Provizi v České republice platí ten, kdo poptává službu. To platí v případě koupě i prodeje nebo pronájmu nemovitosti. Provize je odměnou za vykonanou službu a je právně vymahatelná. Výše provizí může být u jednotlivých společností odlišná, nicméně jako vodítko může posloužit doporučený sazebník služeb, vydaný Českou komorou realitních kanceláří, kterého se drží i naše společnost. Uvedené částky jsou bez DPH.

 

Prodejní cena zakázky (byt, dům, pozemek) 

Odměna - provize při realizaci obchodu 

do 499 tis.Kč 

min. 35 tis.Kč 

 

od 500 tis.Kč do 2,5 mil.Kč 

5 - 7 % z prodejní ceny 

 

od 2,5 mil.Kč do 5,5 mil.Kč 

5 % z prodejní ceny 

 

od 5,5 mil.Kč do 8 mil.Kč 

4,5 % z prodejní ceny 

 

od 8 mil.Kč do 14 mil.Kč 

4 % z prodejní ceny 

 

od 14 mil.Kč do 20 mil.Kč 

3,5 % z prodejní ceny 

 

nad 20 mil.Kč 

3 %, příp. dohodou 

 

Odměna při realizaci zprostředkování pronájmu 

ve výši 2 měsíčních nájmů 

 

 

Vlastníkem nemovitosti může být v ČR firma nebo soukromá osoba. Každá tato varianta má své výhody a nevýhody.

Koupíte nemovitost na firmu
+ Náklady na nákup nemovitosti jsou daňově uznatelné
+ Náklady na opravy jsou daňově uznatelné
+ Proti příjmům z pronájmu lze uplatnit také náklady
+ Prodej lze řešit formou prodeje firmy nebo podílu ve firmě
+ Možnost odpočtu DPH
- Vstupní investice se odepisuje dle zákonných tabulek řadu let
- Totéž platí pro zhodnocení nemovitosti
- Při prodeji je příjemcem ceny firma a příjem podléhá dani

Koupíte nemovitost jako fyzická osoba
+ Výnosy z pronájmu jsou bez ohledy na výši výhodně zdaněny
+ Při prodeji nemovitosti po určité době neplatíte daně
- Složitější daňové uplatnění nákladů na údržbu a rekonstrukce
- Nemožný odpočet DPH

Náklady na vlastnictví nemovitostí se dají v české republice shrnout do tří bodů.

- Náklady spojené s vlastnictvím (daně)
- Náklady spojené s údržbou a provozem
- Náklady na správu

Výši daně z nemovitých věcí určuje zákon a odvíjí se od lokality a dalších parametrů. Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí, nebo její první splátky, obvkyle končí prvního června. Výpočet daně je poměrně složitý, proto ho provádí finanční úřad a zasílá každoročně majitelům nemovitostí složenku s výzvou k úhradě, na které je uvedena přesná výše daně.

U nemovitostí kde jste jediným, nebo jedním ze dvou vlastníků, si určujete náklady na údržbu sám, nebo na základě vzájemné dohody. Při koupi apartmánu nebo investičního bytu v budově kde je větší počet vlastníků, musí ze zákona existoval takzvané společenství vlastníků. To následně rozhoduje o výši plateb do fondu oprav a provozních fondů. Je důležité se o těchto nákladech informovat před koupí nemovitosti, mohou se lišit i v řádu stovek procent.

Správu nemovitosti kde jste sami vlastníkem si můžete vykonávat i sami, nebo prostřednictvím specializované firmy jako je ta naše. U větších obytných komplexů s více vlastníky správu vykonává obvykle najatá specializovaná firma nebo realitní kancelář. Ceny se pohybují v návaznosti na rozsah poskytovaných služeb ve výši od několika set korun za bytovou jednotku až do výše několika tisíc korun měsíčně.