Bytovy dům

Karlovy Vary
900 000 €
Plocha:
450m2
1
Sokolov
210 000 €
Plocha:
750m2
1
Karlovy Vary
870 000 €
Plocha:
0m2
5
5