Pozemek stavební

Karlovy Vary
56 000 €
Plocha:
926m2
1